Stav: Probíhající

Serverový čas: 23.01.2021 02:24

Karta veřejné zakázky #1632/2020/TSUB
Zimní a letní údržba komunikací v Uherském Brodě

Informace

ID zakázky
9326
Název zakázky
Zimní a letní údržba komunikací v Uherském Brodě
Číslo spisu VZ
1632/2020/TSUB
Evidenční číslo zakázky
Z2020-038079
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
6 870 247,00 Kč
Hlavní CPV kód
90611000-3 - Čištění ulic
Doplňující CPV kód
90610000-6 - Čištění a zametání ulic
90620000-9 - Odklízení sněhu
90630000-2 - Odklízení ledu
44113900-4 - Materiály pro údržbu silnic
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je letní a zimní údržba pro město Uherský Brod.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je letní a zimní údržba pro město Uherský Brod. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:

1) Letní údržba: zabezpečení letní údržby komunikací a chodníků na území města Uherský Brod a určených kanalizačních vpustí, spočívající v čištění vozovek a chodníků, mytí vozovek tlakovou vodou, odstranění plevele z krajnic vozovek a z chodníků, v chemickém postřiku zaplevelených krajnic a chodníků, čištěním parkovišť a mytí povrchů určených zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je v Přílohách č. 7, 8a a 8b zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky není uložení uličních smetků, které vzniknou při plnění zakázky, nýbrž pouze odvoz těchto smetků na skládku (resp. cena za odvoz). Smetky budou uloženy na řízené skládce Prakšická na základě zadavatelem vydaných poukázek na uložení odpadu. Součástí plnění je i dodávka materiálů potřebných pro provádění letní údržby dodavatelem.


2) Zimní údržba: je zabezpečení schůdnosti a sjízdnosti komunikací a chodníků na území města Uherský Brod v zimním období, spočívající zejména v jejich strojní údržbě (pluhování, kartáčování), vč. posypu chemickými prostředky, či inertním materiálem. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je v Přílohách č. 4, 5, 6 zadávací dokumentace. Součástí plnění je i dodávka materiálů potřebných pro provádění zimní údržby dodavatelem.

Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
26.11.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
TSUB, příspěvková organizace
Adresa
Větrná 2037
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem:
MCI SERVIS s.r.o., Mgr. Marta Černá, mciservis@mciservis.eu, 573 034 265
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/05583926

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

Část č. 1 - Letní údržba

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 570 247,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
90611000-3 - Čištění ulic
Doplňující CPV kód
90610000-6 - Čištění a zametání ulic
44113900-4 - Materiály pro údržbu silnic
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

Část č. 2 - Zimní údržba

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
5 300 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
90611000-3 - Čištění ulic
Doplňující CPV kód
90610000-6 - Čištění a zametání ulic
90620000-9 - Odklízení sněhu
90630000-2 - Odklízení ledu
44113900-4 - Materiály pro údržbu silnic
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy