Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.02.2023 17:40

Karta veřejné zakázky #VZ 2020-068-PLA-ITS
„Projektová dokumentace na 3 místní komunikace a 2 parkoviště“

Informace

ID zakázky
9344
Název zakázky
„Projektová dokumentace na 3 místní komunikace a 2 parkoviště“
Číslo spisu VZ
VZ 2020-068-PLA-ITS
Evidenční číslo zakázky
VZ 2020-068-PLA-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
600 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

zpracování projektové dokumentace ve stupni DSŘ+DPS

Popis předmětu VZ

Parkoviště a zeleň část ul. Rooseveltova,
Parkoviště na bývalém hřišti ul. Pražská (parc. č. 3640/60 k.ú. Znojmo-město),
Místní komunikace ul. Kollárova,
Místní komunikace ul. Na Záhumenkách, Přímětic
Místní komunikace Konice směr Kraví hora

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
13.11.2020 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
13.11.2020 09:05:00

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Marie Plachá
marie.placha@muznojmo.cz
+420 739389045
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.