Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 02:35

Karta veřejné zakázky #VZ005/2020
Rámcová dohoda na dodávku elektrických součástek pro železniční kolejová vozidla řady 471

Informace

ID zakázky
9452
Název zakázky
Rámcová dohoda na dodávku elektrických součástek pro železniční kolejová vozidla řady 471
Číslo spisu VZ
VZ005/2020
Evidenční číslo zakázky
Z2020-037489
Číslo oznámení z TED
2020/S 209-509666
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
12 700 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
31600000-2 - Elektrické zařízení a přístroje
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ano
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Rámcová dohoda na dodávku elektrických součástek pro železniční kolejová vozidla řady 471

Popis předmětu VZ

Předmětem Veřejné zakázky je:
- dodávka sad elektronických součástek určených pro instalaci do železničních kolejových vozidel řady 471, a to dle
technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
- dále související dodávky a služby, u kterých vyplývá povinnost je dodat či poskytnout dle zadávací dokumentace.
- Rámcová smlouva kupní se uzavírá na dobu určitou, a to 4 (čtyř) let od nabytí její účinnosti dle zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
27.11.2020 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
27.11.2020 10:15:00

Centrální zadavatel

Název organizace
DPOV, a.s.
Adresa
Husova 635/1b
Přerov
751 52, Česká republika
Administrátor VZ
Ilona Zatloukalová
ilona.zatloukalova@dpov.cz
+420 724203346
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27786331

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.