Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.01.2021 18:11

Karta veřejné zakázky #ORM/0780/20
Nastavení řízení rizik v oblasti finančního řízení a kontroly

Informace

ID zakázky
9609
Název zakázky
Nastavení řízení rizik v oblasti finančního řízení a kontroly
Číslo spisu VZ
ORM/0780/20
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
239 669,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je nastavit soustavnou činnost v rámci MěÚ Uherský Brod, jejímž cílem je omezit pravděpodobnost výskytu rizik v oblasti finančního řízení a kontroly.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je nastavit soustavnou činnost v rámci MěÚ Uherský Brod, jejímž cílem je omezit pravděpodobnost výskytu rizik v oblasti finančního řízení a kontroly - ostatní viz Výzva k podání nabídek.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
23.11.2020 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Mgr. Pavel Chramosta, pavel.Chramosta@ub.cz, 572 805 233
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.