Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.01.2021 09:01

Karta veřejné zakázky #NR-120-20-PŘ-Ko
Dodávka a montáž vrat II.

Informace

ID zakázky
9626
Název zakázky
Dodávka a montáž vrat II.
Číslo spisu VZ
NR-120-20-PŘ-Ko
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Dodávka a montáž vrat

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Dodávka a montáž vrat“ v Areálu autobusy Hranečník, v hale karosárny Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu specifikovaném Soupisem prací, který tvoří Přílohu č. 3 Zadávací dokumentace a Minimálními technickými požadavky, které tvoří Přílohu č. 4 Zadávací dokumentace.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo (dále také jen Smlouva), který je Přílohou č. 2 Zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
27.11.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
26.02.2021

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.