Stav: Probíhající

Serverový čas: 18.01.2022 00:02

Karta veřejné zakázky #46/20
Dodávka komponentů pro kompletaci dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů a poskytnutí souvisejících služeb, zhotovení výrobní dokumentace pro kompletaci dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů a uzavření licenční smlouvy k výrobní dokum

Informace

ID zakázky
9687
Název zakázky
Dodávka komponentů pro kompletaci dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů a poskytnutí souvisejících služeb, zhotovení výrobní dokumentace pro kompletaci dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů a uzavření licenční smlouvy k výrobní dokum
Číslo spisu VZ
46/20
Evidenční číslo zakázky
Z2020-040599
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
280 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
34622300-6 - Trolejbusy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Dodávka komponentů pro kompletaci dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů a poskytnutí souvisejících služeb, zhotovení výrobní dokumentace pro kompletaci dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů a uzavření licenční smlouvy k výrobní dokumentaci pro kompletaci dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů

Popis předmětu VZ

- vypracování a dodání výrobní dokumentace nezbytné k zajištění sestavení a kompletaci vozidla (dvounápravového nízkopodlažního trolejbusu) podle technických požadavků zadavatele.
- poskytnutí licence, kterou dodavatel poskytne zadavateli nevýhradní časově a množstevně (počtem užití) omezené právo užít výrobní dokumentaci k sestavení, kompletaci a uvedení do provozu vozidla (dvounápravového nízkopodlažního trolejbusu)
- dodávka komponentů pro kompletaci vozidel splňujících technické požadavky zadavatele

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
18.05.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Kateřina Matušková
kmatuskova@dpmb.cz
+420 543171635

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.