Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.08.2021 22:10

Karta veřejné zakázky #NR-104-20-OŘ-Ja
Rámcová dohoda – Provádění inovací a rozšíření systému AISYS

Informace

ID zakázky
9723
Název zakázky
Rámcová dohoda – Provádění inovací a rozšíření systému AISYS
Číslo spisu VZ
NR-104-20-OŘ-Ja
Evidenční číslo zakázky
Z2020-040463
Číslo oznámení z TED
2020/S 223-549265
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 700 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
72261000-2 - Podpora programového vybavení
Doplňující CPV kód
72262000-9 - Vývoj programového vybavení
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Rámcová dohoda – Provádění inovací a rozšíření systému AISYS

Popis předmětu VZ

Průběžné provádění inovace a rozšíření systému AISYS a všech jeho jednotlivých technologických částí a příslušného software na základě požadavku Zadavatele. Legislativní update, upgrade bude dodavatel provádět automaticky a bezplatně, bez požadavku Zadavatele.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Poznámka

Vzhledem ke skutečnosti, že pro účel výběru dodavatelů k uzavření Rámcové dohody nebudou cenové nabídky hodnoceny, Zadavatel nestanovil požadavky na zpracování nabídkové ceny. Zadavatel bude hodnotit až jednotlivé dílčí zakázky.

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
14.12.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
13.06.2021

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.