Stav: Probíhající

Serverový čas: 01.12.2020 23:06

Karta veřejné zakázky #069/VS/OVO/06/20/Lo
Stomatologické súpravy - 5 ks

Informace

ID zakázky
9748
Název zakázky
Stomatologické súpravy - 5 ks
Číslo spisu VZ
069/VS/OVO/06/20/Lo
Evidenční číslo zakázky
43379-WYT
Režim veřejné zakázky
Podlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
131 195,00 EUR
Hlavní CPV kód
33711790-1 - Dentální soupravy
Doplňující CPV kód
51410000-9 - Instalace a montáž zdravotnických přístrojů
80511000-9 - Školení zaměstnanců
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodávka 5 ks stomatologických súprav vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby príslušného pracoviska UNM – Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
17.12.2020 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
18.12.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Univerzitná nemocnica Martin
Adresa
Kollárova 2
Martin
03659, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Andrea Lojšová
andrea.lojsova@unm.sk
+421 434203483

Dokumenty