Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.09.2023 16:22

Karta veřejné zakázky #500/2020
CPA Delfín Uherský Brod – venkovní bazény

Informace

ID zakázky
9801
Název zakázky
CPA Delfín Uherský Brod – venkovní bazény
Číslo spisu VZ
500/2020
Evidenční číslo zakázky
Z2020-041740
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
92 800 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45212212-5 - Stavební úpravy plováren
43324100-1 - Zařízení pro bazény
45310000-3 - Elektroinstalační práce
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45112710-5 - Krajinné úpravy zelených ploch
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení stavby, která zatraktivní dostavbou městské koupaliště CPA Delfín v Uherském Brodě.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení stavby, která zatraktivní dostavbou městské koupaliště CPA Delfín v Uherském Brodě.

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (tj. Nařízení EP a Rady (ES) č. 2195/2002) a související projektové činnosti, tj. úplné a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Předmět veřejné zakázky bude proveden v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací „CPA Delfín Uherský Brod – venkovní bazény“ ( dále jen „PD venkovní bazény) zpracované CENTROPROJEKT GROUP, a.s., IČ 01643541 a „CPA Delfín – úprava stávající kotelny pro venkovní bazény“ (dále
jen „PD úprava kotelny“) zpracované MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o., IČ 26938332 a pravomocného stavebního povolení/vodoprávního povolení.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
30.12.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
CPA Delfín, příspěvková organizace
Adresa
Slovácké nám. 2377
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem:
MCI SERVIS s.r.o., Mgr. Marta Černá, mciservis@mciservis.eu, 573 034 265
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/71177108

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.