Status: Ongoing

Server time: 31.07.2021 05:09

Tender card #BBRSC/014/2020
Výkon zimnej služby v sezóne 2020/2021

Information

ID of tender
10028
Name of content of tender
Výkon zimnej služby v sezóne 2020/2021
Tender ref. no.
BBRSC/014/2020
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Main CPV
60181000-0 - Hire of trucks with driver
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služby a to zabezpečenie služieb vzťahujúcich sa na výkon zimnej služby v období zimnej sezóny 2020/2021 spolu s kvalifikovanou obsluhou, pričom verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie nepretržitej 24 hodinovej služby. Ide o službu spojenú s výkonom zimnej služby prostredníctvom vozidiel kategórie NA – N3, kategórie T a nakladača v rozsahu podľa jednotlivých častí predmetu zákazky. Uchádzač je povinný na svoje náklady zabezpečiť svojich zamestnancov, potrebné vozidlá, traktory alebo nakladače, príslušné strojné vybavenie, pracovné pomôcky a pri svojej činnosti rešpektovať oprávnené požiadavky verejného obstarávateľa.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.12.2020 10:00:00
Planned opening of bids
11.12.2020 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Katarína Jombíková
katarina.jombikova@bbrsc.sk
+421 918543284
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents

Časť 1 - Prenájom traktorov s obsluhou v počte 4 ks

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60181000-0 - Hire of trucks with driver
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2 - Prenájom nakladača s obsluhou v počte 1 ks

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60181000-0 - Hire of trucks with driver
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3 - Prenájom traktora s obsluhou v počte 1 ks

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60181000-0 - Hire of trucks with driver
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2 - Prenájom vozidla s obsluhou v počte 1 ks

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60181000-0 - Hire of trucks with driver
Outcome of tender
One-off Contract