Status: Ongoing

Server time: 16.01.2021 09:35

DPS tender card #2553/2020-062
Jednotka distribúcie napájania do Racku (Power distribution unit – PDU) - 62

Information

ID of tender
10038
Name of content of tender
Jednotka distribúcie napájania do Racku (Power distribution unit – PDU) - 62
DPS category
IKT periférie a príslušenstvo
Tender ref. no.
2553/2020-062
Public tender journal ref. no.
26458 - MUT
EU journal ref. no.
2020/S 139-342365
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
13 000,00 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie 10 ks jednotky distribúcie napájania do Racku (PDU). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2020 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Martin Dufala
martin.dufala@uniba.sk
+421 290109617
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents