Status: Ongoing

Server time: 15.06.2024 18:47

Tender card #FNTN-2020-04-PZ-Pevný RTG
Digitálny pevný RTG prístroj

Information

ID of tender
10133
Name of content of tender
Digitálny pevný RTG prístroj
Tender ref. no.
FNTN-2020-04-PZ-Pevný RTG
Public tender journal ref. no.
45184-WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
197 333,00 EUR
Main CPV
33124200-7 - Radiodiagnostic devices
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom dodávky je nový nepoužívaný Digitálny RTG prístroj. Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 týchto SP v záložkách dokumentu. Ponúkané produkty / zariadenia musia spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určené výrobky vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musia byť označené značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daných výrobkov spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na dané výrobky kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Ďalšie podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 5 – Kúpna zmluva týchto súťažných podkladov

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.01.2021 10:00:00
Planned opening of bids
15.01.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Documents