Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 09:55

Tender card #03/2018_Vybavenie_ Ždiar
Rozšírenie kľúčových kompetencií v ZŠ s MŠ v Ždiari

Message detail #12199

Delivery date and time
13.12.2018 11:43:03
From
Obec Ždiar
To
All
Type
Other
Subject
Zrušenie vyhodnotenia ponúk_Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov v ZŠ s MŠ v Ždiari

Zrušenie vyhodnotenia ponúk_Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov v ZŠ s MŠ v Ždiari