Status: Ongoing

Server time: 31.05.2023 21:38

Tender card #03/2018_Vybavenie_ Ždiar
Rozšírenie kľúčových kompetencií v ZŠ s MŠ v Ždiari

Information

ID of tender
1022
Name of content of tender
Rozšírenie kľúčových kompetencií v ZŠ s MŠ v Ždiari
Tender ref. no.
03/2018_Vybavenie_ Ždiar
Public tender journal ref. no.
186/2018-19.09.2018, 13046-WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Estimated value
83 349,51 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,
rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:

Časť 1: Didaktické pomôcky
Časť 2: Interiérové vybavenie - nábytok
Časť 3: Didaktické pomôcky – knižničný fond

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.10.2018 08:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Ždiar
Address
Ždiar 202
Ždiar
05955, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Zuzana Furčák
furcak@arrpsk.sk
+421 907801473
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5886

Documents

Časť 1: Didaktické pomôcky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
67 518,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2: Interiérové vybavenie - nábytok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
12 995,84 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3: Didaktické pomôcky - knižničný fond

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 835,47 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
22111000-1 - School books
Outcome of tender
One-off Contract