Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 10:52

Tender card #03/2018_Vybavenie_ Ždiar
Rozšírenie kľúčových kompetencií v ZŠ s MŠ v Ždiari

Message detail #6778

Delivery date and time
28.09.2018 08:04:47
From
Obec Ždiar
To
All
Type
Other
Subject
Redakčná úprava

Redakčná oprava zo dňa 26.09.2018