Status: Ongoing

Server time: 23.09.2021 07:37

Tender card #AEC/2/12/2020
Udziel. i obsł. kredytu długoterm. złotow.do wys.10.500.000,00 PLN z przezn. na pokrycie kosztów zakupu majątku energetyczn. służącego do dystr.energii elektr.,oraz majątku energetyczn. służącego do dystr.energii cieplnej znajdującego się w Andrychowie

Messages