Status: Ongoing

Server time: 24.05.2024 03:05

Tender card #01/12/2020
Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Information

ID of tender
10256
Name of content of tender
Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky
Tender ref. no.
01/12/2020
Public tender journal ref. no.
45738-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
429 521,83 EUR
Main CPV
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
Further CPV
45232400-6 - Sewer construction work
45316100-6 - Installation of outdoor illumination equipment
45112320-4 - Land-reclamation work
45112710-5 - Landscaping work for green areas
45236110-4 - Flatwork for sports fields
45236210-5 - Flatwork for children's play area
45231220-3 - Construction work for gas pipelines
45330000-9 - Plumbing and sanitary works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je komplexná revitalizácia západnej a severnej časti areálu Krytej plavárne Štiavničky v Banskej Bystrici.
Obnova areálu spočíva predovšetkým vo vytvorení 65 ks nových parkovacích miest s tým súviasiacim dopravným a kanalizačným riešením vrátane vybudovania verejného osvetlenia. Súčasťou obnovy okrem vyriešenia parkovania je aj úprava okolitých plôch do parkovej podoby s využitím outdoorových prvkov.
Drobná architektúra bude zahŕňať osadenie lavičiek, odpadkových košov a vybudovanie nového prístrešku jestvujúceho prameňa, ktorý ho prekryje a ochráni. Sadové úpravy zahŕňajú položenie nového trávnika v celej ploche, zachovanie existujúcich stromov na severnej strane pozemku popri plote a výsadbu nízkej zelene vo forme kríkov.
Areál v západnom rohu bude vhodne doplnený o fittness a workoutové prvky a detské ihrisko s hojdačkami, ktoré bude od parkoviska chránené oplotením s bráničkou. Všetky outdoorové prvky budú osadené do žb základov a ako pochôdzi podklad bude použitá EPDM dlažba vhodná do exteriéru.
Celý riešený areál plavárne bude uzamykateľný a doplnený o elektomechanické závory pre zamedzenie prechodu návštevníkov poza plaváreň z východnej strany a výhľadovo pre regulovanie parkovania vozidiel mimo návštevníkov plavárne.
Súčasťou úprav je dovybavenie terasy na hlavnej budove plavárne, jej napojenie schodiskom na spevnené plochy parkoviska a zakrytie priestoru pod terasou panelmi z ťahokovu. Na terase vznikne brodisko so sprchou, ktoré bude z nerezového materiálu. Okolo sprchy vznikne plocha vyložená drevenými terasovými doskami. V ľavej časti terasy pribudne nerezové schodisko, ktoré bude v úrovni terasy možné uzavrieť uzamykateľnou bráničkou. Schodisko bolo navrnuté len na výnimočné využívanie návštevníkmi pri tréningovej činnosti klubov s potrebou zapojenia prípravy na priľahlých outdoorových prvkoch prípadne ako potenciál pre možnosť konania akvatlonových súťaží s potrebou výbehu z plaveckej časti na bežecký úsek.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.03.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
03.03.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
MBB a. s.
Address
ČSA 26
Banská Bystrica
97401, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Halgaš
halgasvo@gmail.com
+421 905127229

Documents