Status: Ongoing

Server time: 25.06.2021 06:09

Tender card #1/2021/Call
Služby Call centra

Information

ID of tender
10289
Name of content of tender
Služby Call centra
Tender ref. no.
1/2021/Call
EU journal ref. no.
2021/S 005-006183
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
1 260 000,0000 EUR
Main CPV
79510000-2 - Telephone-answering services
Further CPV
79511000-9 - Telephone operator services
79512000-6 - Call centre
79342300-6 - Customer services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ sa pred samotným vyhlásením predmetnej verejnej súťaže zaoberal aj spôsobom obstarávania z pohľadu zákonnej možnosti, nie povinnosti, podľa § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní delenia predmetu zákazky na časti, resp. viaceré verejné obstarávania.
Pri rozhodovaní o nerozdelení zákazky na časti verejný obstarávateľ dostatočne zvážil všetky okolnosti, najmä predmet zákazky (jeho zameranie, objem, možnosti relevantného trhu), požiadavky na služby call centra aj vhodnosť rozdelenia zákazky z ekonomického hľadiska (náklady na organizáciu viacerých dodávateľov, zvýšené nároky na počet potrebných zamestnancov na zabezpečenie a koordináciu realizácie predmetu zákazky). Tieto skutočnosti verejný obstarávateľ detailne analyzoval a dospel k záveru, že rozdelenie predmetu zákazky na viaceré časti predmetu zákazky môže verejnému obstarávateľovi a prijímateľom spôsobovať ťažkosti v podobe:
 zvýšených nákladov na zabezpečenie koordinácie viacerých poskytovateľov, logistiku a pod. a taktiež
 dôvodov technického charakteru, ktoré neumožňujú rozdelenie zákazky na časti.
Pri rozdelení zákazky na časti by sa stala samotná realizácia zákazky nadmerne technicky náročnou, drahou a potreba koordinácie jednotlivých poskytovateľov jednotlivých častí zákazky by predstavovala vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Z týchto dôvodov by bolo rozdelenie predmetu tejto verejnej súťaže po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne až objektívne nerealizovateľné. Vzhľadom na vyššie uvedené je nerozdelenie predmetu zákazky na časti opodstatnené, odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania ani obmedzujúce hospodársku súťaž.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zabezpečenie telefonickej podpory, posilnenie nepretržitej prevádzky a manažmentu infolinky v prípade zvýšeného náporu na celkové call centrum NCZI

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.02.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
26.02.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Janka Kavčiaková
janka.kavciakova@nczisk.sk
+421 905377496

Documents