Status: Ongoing

Server time: 12.04.2021 19:03

DPS card #NL (DNS)2/2021
Osobné ochranné pracovné pomôcky (COVID-19)

Information

ID of tender
10295
Name of content of tender
Osobné ochranné pracovné pomôcky (COVID-19)
Tender ref. no.
NL (DNS)2/2021
EU journal ref. no.
2021/S 015-034463
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
1 677 800,00 EUR
Main CPV
35113400-3 - Protective and safety clothing
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je najmä dodanie osobných ochranných pracovných pomôcok na ochranu zamestnancov pred ochorením COVID– 19, ktoré bude obstarávateľská organizácia presnejšie špecifikovať pri každej vyhlásenej konkrétnej zákazke .

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Tovary budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
18.02.2021 09:00:00
Planned opening of requests
18.02.2021 10:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
18.01.2024 09:00:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Documents

Tenders