Status: Ongoing

Server time: 23.01.2021 02:58

Tender card #.
„Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP budovy ZŠ“

Information

ID of tender
10362
Name of content of tender
„Přemístění MŠ Rybitví do 2. NP budovy ZŠ“
Tender ref. no.
.
Public tender journal ref. no.
.
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45454100-5 - Restoration work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž obsahem budou stavební práce dle specifikace uvedené v bodě 6.2. zadávací dokumentace, respektive v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací – výkazu výměr, které tvoří její přílohy.

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy v areálu základní školy na adrese Školní 143, 533 54 Rybitví – budovy školní jídelny Pavilon B. Budou provedeny stavební úpravy 2.NP budovy ZŠ Rybitví (prostory nad jídelnou ZŠ) na provoz mateřské školy o 2 třídách. Ve 2.NP budou provedeny dispoziční úpravy tak, aby vyhovovali následnému provozu školky, a to včetně umístění stolního výtahu pro zásobování hotovými jídly z kuchyně v 1.NP. Dále dojde k výstavbě únikového schodiště z hlediska požární bezpečnosti budovy a k oplocení tohoto schodiště. Dále bude provedeno vybudování samostatného vstupu do budovy. Stavební úpravou přízemí budovy tak bude zřízen samostatný vchod do nových prostor MŠ ve 2.NP na severozápadní stranu objektu. Součástí stavebních úprav je vybudování zázemí pro učitelky MŠ a také sociální zařízení a šatny. V rámci řešení zpevněných ploch dojde ke stavebním úpravám stávajících konstrukcí zpevněných ploch a navýšení parkovacích míst o 5 stání. Dále dojde k výstavbě nového kontejnerové stání ke zvýšení kapacity.
6
Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace. Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Závazný vzor smlouvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
28.01.2021 08:00:00
Bid validity period
29.05.2021

Public Promoter

Subject's name
Obec Rybitví
Address
Školní 180
Rybitví
53354, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Pavel Zteiskar
zteiskar@ab-akcima.cz
+420 777203966
Link to online profile of contracting authority
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-rybitvi_1649/

Documents