Status: Completed

Server time: 27.01.2021 04:53

Tender card #MAGS OVO 43537/2021
Zabezpečenie stravovacieho a pitného režimu v karanténnom zariadení pre ľudí bez domova Hradská

Information

ID of tender
10389
Name of content of tender
Zabezpečenie stravovacieho a pitného režimu v karanténnom zariadení pre ľudí bez domova Hradská
Tender ref. no.
MAGS OVO 43537/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
20 085,00 EUR
Main CPV
55520000-1 - Catering services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacieho režimu a pitného režimu pre klientov karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova na Hradskej ulici v Bratislave. Strava pre 1 klienta obsahuje 3 jedlá denne: raňajky, obed, večera. Jedlo by malo byť doručené tak, aby ho bolo možné klientom vydať ku stanoveným časom konzumácie v časoch:
o Raňajky – 8:00
o Obed – 12:00
o Večera – 18:00

Každé jedlo zabalené v jednorazových obaloch oddelene pre každého klienta vrátanie dodania jednorazových príborov spolu s každým jedlom. Nahlasovanie počtu požadovaných obedov zo strany objednávateľa vždy 1 deň dopredu. Strava obsahuje aj pitný režim pre každého klienta 1,5 litra vody denne.
V prípade hromadného dovozu všetkých troch jedál naraz zabezpečí dodávateľ chladničku na skladovanie jedla, prípadne dodatočnú mikrovlnnú rúru na ohrievanie pri vyšších počtoch odberov (15 stravovacích režimov).

Objednávateľ má možnosť objednať aj neúplný stravovací režim (samostatne raňajky, obed alebo večera). V súčasnosti sa požaduje zabezpečiť 42 stravovacích režimov. Množstvo odoberaných denných stravovacích režimov nie je garantovaný, avšak je možné že po navezení ďalších kontajnerov alebo iných možnostiach zväčšovania kapacity karanténneho zariadenia sa v prípade prudkého nárastu pozitívnych klientov bude počet stravovacích režimov narastať.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.01.2021 15:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Zuzana Štanclová
+421 259356511

Documents