Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 20:57

Tender card #10/2018_Vybavenie_Plaveč
Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Plaveč

Information

ID of tender
1041
Name of content of tender
Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Plaveč
Tender ref. no.
10/2018_Vybavenie_Plaveč
Public tender journal ref. no.
190/2018-25.09.2018, 13326-WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Estimated value
114 784,25 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,
rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:

Časť 1: Didaktické pomôcky
Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT
Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.10.2018 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Plaveč
Address
Hviezdoslavova 101/4
Plaveč
065 44, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Zuzana Furčák
furcak@arrpsk.sk
+421 907801473
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6186

Documents

Časť 1: Didaktické pomôcky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
66 993,85 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
21 170,17 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
26 620,23 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract