Status: Completed

Server time: 25.07.2021 02:05

DPS tender card #OZ07/2021/1
Nákup kameniva pre OZ Trenčín, časť A (bez dopravy), výzva č. 1/2021

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
10527
Name of content of tender
Nákup kameniva pre OZ Trenčín, časť A (bez dopravy), výzva č. 1/2021
Tender ref. no.
OZ07/2021/1
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
25 000,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva pre Odštepný závod Trenčín v nasledujúcich frakciách a množstvách:

4/8 - 100 ton
8/16 - 500 ton
16/32 - 500 ton
32/63 - 2000 ton
63/125 - 500 ton

Zákazka je bez dopravy. Miesto vykládky je ES Trenčianska Turná, Belá 1881/18, 913 21 Trenčianská Turná. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie zákazky je najnižšia cena v EUR bez DPH - hodnota 60 bodov a dopravná vzdialenosť - hodnota 40 bodov. Opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Tovar bude odoberaný postupne, podľa potrieb verejného obstarávateľa. Predpokladá sa odber v priebehu I-III. kvartálu roka 2021.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.02.2021 08:00:00
Planned opening of bids
03.02.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Trenčín
Address
Hodžova 38
Trenčín
911 52, Slovak republic
Process supervisor
Peter Šťastný
peter.stastny@lesy.sk
+421 918333391

Documents