Status: Ongoing

Server time: 12.12.2023 00:22

Tender card #01/01/2021
Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Zámutov

Information

ID of tender
10682
Name of content of tender
Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Zámutov
Tender ref. no.
01/01/2021
Public tender journal ref. no.
8559-WYS
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
134 725,91 EUR
Main CPV
90511000-2 - Refuse collection services
Further CPV
90511100-3 - Urban solid-refuse collection services
90511200-4 - Household-refuse collection services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených s nakladaním s tuhým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Zámutov:

- zber, preprava zmesového komunálneho odpadu 200301, zber a preprava objemových odpadov 200307,
- Zber a preprava vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín ( žiariviek s obsahom ortuti, opotrebovaných batérií a akumulátorov 200133, vyhradených elektrických a elektronických zariadení 200136, 100135, 200123),
zber a preprava jedlých olejov a tukov 200125,
- zber a preprava drobných stavebných odpadov a nakladanie s uvedenými odpadmi v zmysle zákona č.223/2001 Z. z. v platnom znení zhodnotením alebo zneškodnením.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.02.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
15.02.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Zámutov
Address
Zámutov 434
Zámutov
094 15, Slovak republic
Process supervisor
Ján Halgaš
zamutov.halgas@proebiz.com
+421 905127229
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6466?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=&ico=&obec=z%C3%A1mutov&month=&year=2018&text=

Documents