Status: Ongoing

Server time: 13.07.2024 20:54

Tender card #FNTN-2021-10-ŠF-NZ-Anestéza
Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií

Information

ID of tender
10755
Name of content of tender
Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
Tender ref. no.
FNTN-2021-10-ŠF-NZ-Anestéza
Public tender journal ref. no.
13196 - MST
EU journal ref. no.
2021/S 030-071845
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
47 352,81 EUR
Main CPV
33172100-7 - Anaesthesia devices
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažne, resp. potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí predstavuje riziko
ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka tovaru Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií v počte 1 ks vrátane súvisiacich služieb ako súčasť projektu: „Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.
Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.04.2021 09:00:00
Planned opening of bids
09.04.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jana Konrád Skibová
jana.konrad-skibova@fntn.sk
+421 326566560

Documents