Status: Ongoing

Server time: 31.07.2021 05:35

Tender card #01/2020
Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života.

Information

ID of tender
10799
Name of content of tender
Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života.
Tender ref. no.
01/2020
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 48/2021 - 16.02.2021; 13395 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Estimated value
381 559,19 EUR
Main CPV
45210000-2 - Building construction work
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Časť 1: Novostavba detských jaslí s príslušnými spevnenými plochami je situovaná v intraviláne obce Komárno na Ulici generála Klapku. Areál je v tesnej blízkosti jestvujúcej cestnej komunikácie. Predmetom zákazky je vybudovanie nového, vysokokvalitného a nízkoenergetického „EKO zariadenia“ pre deti vo veku od 1 do 3 rokov v obci Komárno. Navrhovaný objekt bude slúžiť výhradne na výchovné účely so zázemím. Budova je jednopodlažná s pôdorysným rozmerom 194,65 m2 na parcelách : 7046/4, 7051/393 so spoločným rozmerom 779,65 m2 a má tvar písmena L. Dispozičné riešenie objektu je jednoduché a ponúka rozmerovo a kvalitatívne dostatočné priestory pre účely výchovy s vysokým štandardom. Plánovaná stavba sa skladá z jedného monobloku. Je prízemná s klasickou strešnou konštrukciou sedlovej strechy. Budova je bez suterénu, so zabudovaným podkrovím. Stavba nezasahuje do chránenej časti prírody.
Stavba pozostáva z nasledovných SO:
SO-01 Detské jasle:
SO-01.1 Architektúra a statika
SO-01.2 Zdravotechnika
SO-01.3 Vnútorná plynoinštalácia
SO-01.4 Ústredné vykurovanie
SO-01.5 Elektroinštalácia - silnoprúd a bleskozvod
SO-01.6 Elektroinštalácia - slaboprúd
SO-01.7 Fotovoltaické zariadenie
SO-01.8 Vzduchotechnika
SO-02 Vodovodná prípojka:
SO-02.1 Vodovodná prípojka
SO-02.2 Vonkajší domový vodovod
SO-02.3 Vodomerná šachta
SO-03 Kanalizačná prípojka:
SO-03.1 Kanalizačná prípojka
SO-03.2 Vonkajšia domová kanalizácia
SO-04 Plynová prípojka:
SO-04.1 STL pripojovací plynovod
SO-04.2 Vonkajší NTL domový plynovod
SO-05 Elektrická prípojka:
SO-05.1 Elektrická prípojka (RIS10-RE)
SO-05.2 Vonkajšie rozvody elektriny (RE-RH)
SO-06 Oplotenie:
SO-06.1 Plot uličný
SO-06.2 Plot bočný a zadný
SO-07 Technická úprava areálu:
SO-07.1 Spevnené plochy
SO-07.2 Sadové úpravy a zeleň

Časť č. 2 „SO-07.3 Detské ihrisko“
Navrhované detské prvky:
- šmykľavka so schodmi pre deti vo veku od 2 rokov. Konštrukcia drevo masív, laminátová šmýkačka. Rozmery cca. 360x100 cm. Výška pádu šmykľavky max. 90 cm. Výška najvyššieho prvku max. 1,8 m. Bezpečnostné normy EN1176 a EN1177. Bezpečnostná zóna max. 600x500 cm.
- Predmetom časti 2 sú aj zemné práce, komunikácie (gumová dlažba 30,3 m2, obrubníky).


Časť č. 3 „Schodisková plošina“: Pre imobilných návštevníkov bude v schodišti montovaná
- schodisková plošina - z predsiene na galériu podkrovia .
Schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina 900x750 mm - používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu, pohon elekt., sklápanie podlahy mech. ovl. tlač. v staniciach a na plošine. počet staníc 2, dĺžka dráhy 7 m bez zákruty zdvih 3,3 m.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 SP: Opis predmetu zákazky a v B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.03.2021 12:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
10.03.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
A m a n t e, n. o.
Address
Lesná 911/34
Marcelová
94632, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Vladimír Lipovský
vl.lipovsky@gmail.com
+421 948134667

Documents

Časť č. 1 „Vlastný objekt a stavebno technická úprava areálu“

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
367 736,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45210000-2 - Building construction work
Further CPV
45214100-1 - Construction work for kindergarten buildings
45331100-7 - Central-heating installation work
45421100-5 - Installation of doors and windows and related components
45321000-3 - Thermal insulation work
45261420-4 - Waterproofing work
45331210-1 - Ventilation installation work
45310000-3 - Electrical installation work
45231300-8 - Construction work for water and sewage pipelines
45231221-0 - Gas supply mains construction work
45236000-0 - Flatwork
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 2 „SO-07.3 Detské ihrisko“

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 532,59 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45210000-2 - Building construction work
Further CPV
37535200-9 - Playground equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 3 „Schodisková plošina“

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 290,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45210000-2 - Building construction work
Further CPV
45313000-4 - Lift and escalator installation work
Outcome of tender
One-off Contract