Status: Completed

Server time: 25.07.2021 02:25

DPS tender card #12/LS02/OZ23/2021
Nákup kameniva pre LS SNV časť A - výzva č.13

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
10802
Name of content of tender
Nákup kameniva pre LS SNV časť A - výzva č.13
Tender ref. no.
12/LS02/OZ23/2021
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
6 700,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva pre LS Spišská Nová Ves frakcie 32/63 v množstve 500 ton, 63/90 v množstve 500 ton.
Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky bude k.ú. Spišská Nová Ves a okolie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Určenie miesta vykládky: Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky bude k.ú. Spišská Nová Ves a okolie.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.02.2021 08:00:00
Planned opening of bids
24.02.2021 08:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Prešov
Address
Obrancov mieru 6
Prešov
080 01, Slovak republic
Process supervisor
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Documents