Status: Ongoing

Server time: 28.11.2023 15:48

Tender card #466/2021/150
Nadštandardné súčasti programov starostlivosti o lesy

Information

ID of tender
10837
Name of content of tender
Nadštandardné súčasti programov starostlivosti o lesy
Tender ref. no.
466/2021/150
Public tender journal ref. no.
12984-WYS
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
195 600,00 EUR
Main CPV
71354100-5 - Digital mapping services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Vyhotovenie a poskytovanie digitálnych a analógových tematických mapových a textových výstupov pre lesné celky v obhospodarovaní LESOV SR, š.p. z programov starostlivosti o lesy pre potreby štátneho podniku a jeho organizačných jednotiek za účelom zabezpečenia hospodárenia v lesoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.02.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
24.02.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Documents