Status: Completed

Server time: 25.07.2021 01:56

DPS tender card #12349-MUT-153
Nákup kameniva pre OZ Revúca časť A 1/2021 bez dopravy

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
10852
Name of content of tender
Nákup kameniva pre OZ Revúca časť A 1/2021 bez dopravy
Tender ref. no.
12349-MUT-153
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
19 000,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Nákup drveného kameniva bez dopravy určeného na údržbu ciest na OZ Revúca - obdobie realizácie od 16.3.2021 - 30.09.2021 v celkovom množstve 5500 ton priebežne podľa potreby obstarávateľa:
frakcia 0/32 - 2000ton
frakcia 16/32 - 1500ton
frakcia 32/63 - 1000ton
frakcia 8/16 - 500ton
frakcia 32/90 - 500ton

V návrhu na plnenie kritérií je potrebné uviesť nasledovné údaje:
- dopravnú vzdialenosť z výrobne do mesta Revúca
- výrobňa (kameňolom - názov lomu a obce)
- cenu za tonu frakcie FCA výrobňa (len kamenivo bez dopravy) € bez DPH
- obchodné meno a sídlo uchádzača
- kontaktnú osobu, jej telefónne číslo, e-mail

Uchádzač musí vyplniť v tabuľke - "Návrh na plnenie kritérií", ktorá je prílohou tejto výzvy, jednotkovú cenu za všetky požadované frakcie, inak bude jeho ponuka vylúčená z vyhodnotenia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.02.2021 08:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Revúca
Address
Námestie Slobody 2
Revúca
050 01, Slovak republic
Process supervisor
Lucia Huľuková
lucia.hulukova@lesy.sk
+421 918335793

Documents