Status: Ongoing

Server time: 23.09.2021 02:31

Tender card #015/VS/OVO/02/21Ja
Endoskopické zostavy

Information

ID of tender
10863
Name of content of tender
Endoskopické zostavy
Tender ref. no.
015/VS/OVO/02/21Ja
Public tender journal ref. no.
13910-MST, VVO č. 53/2021
EU journal ref. no.
2021/S 036-089449
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
423 056,55 EUR
Main CPV
33168000-5 - Endoscopy, endosurgery devices
Further CPV
33164000-7 - Coelioscopy devices
51410000-9 - Installation services of medical equipment
80511000-9 - Staff training services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka endoskopických zostáv (zariadenia zadefinované v bode 2. časti č.1 až č.3) vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNM (časť č.1), Kliniky hrudníkovej chirurgie UNM (časť č.2) a Kliniky detskej chirurgie UNM (časť č.3).
Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť, alebo jednu ponuku na dve ucelené časti alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č.1 až č.3). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť.
Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.03.2021 10:00:00
Planned opening of bids
24.03.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Martin
Address
Kollárova 2
Martin
03659, Slovak republic
Process supervisor
Anna Javorová
javorova@unm.sk
+421 434203346

Documents

Časť č.1: HD endoskopická vizualizačná zostava pre ORL operácie u detí a základné operácie prínosových dutín

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
76 235,77 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33168000-5 - Endoscopy, endosurgery devices
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
80511000-9 - Staff training services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č.2: Veža pre hrudníkovú chirurgiu

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
176 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
Yes
Main CPV
33168000-5 - Endoscopy, endosurgery devices
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
80511000-9 - Staff training services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č.3: Laparoskopická veža pre Kliniku detskej chirurgie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
170 820,78 EUR
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
Yes
Main CPV
33168000-5 - Endoscopy, endosurgery devices
Further CPV
33164000-7 - Coelioscopy devices
51410000-9 - Installation services of medical equipment
80511000-9 - Staff training services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract