Status: Ongoing

Server time: 03.03.2024 16:45

Tender card #FNsP FDR/RVO/487/2021
Ultrazvukové sonografické prístroje v počte 3 ks vrátane súvisiacich služieb

Information

ID of tender
10945
Name of content of tender
Ultrazvukové sonografické prístroje v počte 3 ks vrátane súvisiacich služieb
Tender ref. no.
FNsP FDR/RVO/487/2021
Public tender journal ref. no.
14398-MTS
EU journal ref. no.
2021/S 040-097471
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
303 477,40 EUR
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments / LA16-8 - For hospital use
Further CPV
33112000-8 - Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
33124120-2 - Diagnostic ultrasound devices
51410000-9 - Installation services of medical equipment
50400000-9 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú: Ultrazvukové sonografické prístroje v počte 3 ks vrátane súvisiacich služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb - dodávky na miesto určenia, fyzického prevzatia tovaru, odbornej inštalácie, uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky, funkčnej skúšky, odovzdania sprievodnej a technickej dokumentácie, odborného zaškolenia a záručného servisu s plným servisným pokrytím po dobu 48 mesiacov.

Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné ucelené časti v závislosti od požadovaných technicko-medicínskych parametrov a jednotlivých zostáv v nasledovnom rozsahu:

časť č. 1: USG prístroj gynekologický v počte 1 ks pre potreby II. Gynekologicko-pôrodníckej klinky SZU s 3D zobrazením a diagnostikou rizikovej gravidity určený k diagnostike pacientok pri gynekologicko-pôrodníckych vyšetreniach na všetkých úsekoch kliniky, k diagnostike vývojových vád plodov, morfológie plodu u hospitalizovaných pacientok.

časť č. 2: TOP USG prístroj určený pre superkonziliárne vyšetrenia v rádiológii, hepatológii a endokrinológii v počte 1 ks pre potreby Oddelenia rádiológie umožňujúci pokročilú diagnostiku parenchymatóznych orgánov (s využitím elastografie a kontrastnej sonografie), vrátane biopsií pod ultrasonografickou kontrolou a možnosti fúzneho zobrazenia s CT/MR modalitou.

časť č. 3: USG prístroj v počte 1 ks pre potreby II. Neurologickej kliniky SZU určený k diagnostike karoténych a vertebrálnych ciev a transkraniálnu sonografiu mozgových ciev.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.04.2021 09:00:00
Planned opening of bids
19.04.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Address
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovak republic
Process supervisor
Alena Wágnerová
awagnerova@nspbb.sk
+421 484413886

Documents

USG prístroj gynekologický v počte 1 ks pre potreby II. Gynekologicko-pôrodníckej klinky SZU

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
80 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments / LA16-8 - For hospital use
Further CPV
33112000-8 - Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
33124120-2 - Diagnostic ultrasound devices
51410000-9 - Installation services of medical equipment
50400000-9 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

TOP USG prístroj určený pre superkonziliárne vyšetrenia v rádiológii, hepatológii a endokrinológii v počte 1 ks pre potreby Oddelenia rádiológie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
143 477,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments / LA16-8 - For hospital use
Further CPV
33112000-8 - Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
33124120-2 - Diagnostic ultrasound devices
51410000-9 - Installation services of medical equipment
50400000-9 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

USG prístroj v počte 1 ks pre potreby II. Neurologickej kliniky SZU

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
80 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments / LA16-8 - For hospital use
Further CPV
33112000-8 - Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
33124120-2 - Diagnostic ultrasound devices
51410000-9 - Installation services of medical equipment
50400000-9 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract