Status: Completed

Server time: 10.04.2021 13:56

Tender card #20/2/3/36
Oprava a overenie meračov tepla a vodomerov na teplú a studenú vodu - č. 20/2/3/36

Information

ID of tender
10966
Name of content of tender
Oprava a overenie meračov tepla a vodomerov na teplú a studenú vodu - č. 20/2/3/36
Tender ref. no.
20/2/3/36
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
50411100-0 - Repair and maintenance services of water meters
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je oprava a overovanie meračov tepla a vodomerov na teplú a studenú vodu. Uchádzač súhlasí s tým, že prepravu tovaru na opravy a overenie zabezpečí vlastným dopravným prostriedkom.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.03.2021 12:00:00

Promoter

Subject's name
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
Address
Komenského 7
Košice
040 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Hančár
sutaz@teho.sk
+421 905553046

Documents