Status: Completed

Server time: 10.04.2021 13:51

Tender card #21/4/3/4
Audit ročnej účtovnej závierky - č. 21/4/3/4

Information

ID of tender
10978
Name of content of tender
Audit ročnej účtovnej závierky - č. 21/4/3/4
Tender ref. no.
21/4/3/4
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
8 000,00 EUR
Main CPV
79212000-3 - Auditing services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je poskytnutie služieb spojených s vykonaním štatutárneho auditu - overenia ročnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, ktorá sa zostaví za rok 2021 podľa zákona o účtovníctve, postupov účtovania pre podnikateľov a v súlade s ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2021.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.03.2021 12:00:00

Promoter

Subject's name
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
Address
Komenského 7
Košice
040 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Hančár
sutaz@teho.sk
+421 905553046

Documents