Status: Completed

Server time: 10.04.2021 14:23

Tender card #MUUB/7148/2021/ORM
SPRÁVCE STAVBY – technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavby: CPA Delfín – energetické centrum s KGJ, CPA Delfín – venkovní bazény, CPA Delfín – patrové parkoviště

Information

ID of tender
10984
Name of content of tender
SPRÁVCE STAVBY – technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavby: CPA Delfín – energetické centrum s KGJ, CPA Delfín – venkovní bazény, CPA Delfín – patrové parkoviště
Tender ref. no.
MUUB/7148/2021/ORM
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 000 000,00 Kč
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Content of tender

Předmětem zakázky na služby je výkon funkce správce stavby pro 3 stavby města Uherský Brod, z toho pro 2 stavby je pověřena k investorské činnosti příspěvková organizace města CPA Delfín.

Brief description of tender or procurement

Předmětem zakázky na služby je výkon funkce správce stavby pro 3 stavby města Uherský Brod, z toho pro
2 stavby je pověřena k investorské činnosti příspěvková organizace města CPA Delfín.
Zadavatel č. 1: město Uherský Brod
CPA Delfín – energetické centrum s KGJ – stavba č. 1
Zadavatel č. 2: CPA Delfín, příspěvková organizace:
CPA Delfín – venkovní bazény – stavba č. 2
CPA Delfín – patrové parkoviště – stavba č. 3
Jedná se o služby technického dozoru stavebníka/investora (dále jen „TDI“) podle § 152 odst. 4 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, vykonávané autorizovanou osobou (ČKAIT) dle zákona č. 360/1992. Sb., a
koordinátora bezpečnosti práce (dále jen „koordinátor BOZP“) podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Správce stavby vystupuje jako zmocněnec
zadavatele, který jeho zájmy zastupuje vůči zhotoviteli stavby a dalším subjektům za účelem řádné realizace
staveb. TDI bude přítomen na stavbě průběžně nebo občasně podle potřeb a charakteru stavby. Koordinátor
BOZP bude přítomen na stavbě občasně podle potřeb a charakteru stavby.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
05.03.2021 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Uherský Brod
Address
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Another contact
Ing. Dagmar Braunerová, 572 805 235, dagmar.braunerova@ub.cz
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.