Status: Completed

Server time: 10.04.2021 13:45

Tender card #015/2021/VO-§117
Nákup a dodávka drenážnej malty a škárovacej hmoty pre potreby BPMK, s.r.o.

Information

ID of tender
10992
Name of content of tender
Nákup a dodávka drenážnej malty a škárovacej hmoty pre potreby BPMK, s.r.o.
Tender ref. no.
015/2021/VO-§117
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
60 000,00 EUR
Main CPV
44111000-1 - Building materials
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup a dodávka drenážnej malty MUREXIN Trass DMT 40 a škárovacej tesniacej hmoty MAPESTONE PFS PCC2.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

S úspešným uchádzačom bude uzavretá Rámcová dohoda na dobu určitú, a to do 31.12.2021 alebo do vyčerpania vysúťaženého finančného limitu v € bez DPH podľa toho, čo nastane skôr.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.03.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Address
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Adela Liptáková
adela.liptakova@bpmk.sk
+421 908118623

Documents