Status: Ongoing

Server time: 27.05.2024 20:27

Tender card #R3-3/022/2017
Rekonštrukcia 3 ks nákladných výťahov

Information

ID of tender
110
Name of content of tender
Rekonštrukcia 3 ks nákladných výťahov
Tender ref. no.
R3-3/022/2017
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
141 000,00 EUR
Main CPV
45313100-5 - Lift installation work
Further CPV
45223100-7 - Assembly of metal structures
45313100-5 - Lift installation work
50750000-7 - Lift-maintenance services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Úplná rekonštrukcia 3 ks nákladných výťahov (2 ks určené k preprave stravy, 1 ks pre špinavú prevádzku – smetiarsky) s výmenou podstatných častí výťahu a výmeny opotrebovaných dielcov za účelom zvýšenia prevádzkovej bezpečnosti výťahov, vrátane kompletnej výmeny technológie, kabíny, dverí (pri zachovaní rozmerov kabíny), ovládačov pre používateľa a iné, s inštaláciou v stávajúcej výťahovej šachte, bez nutnosti vykonávania väčších stavebných úprav a bez potreby rekonštrukcie elektrickej prípojky.
Vyžaduje sa dodávka do miesta plnenia, inštalácia v mieste plnenia, schválenie k používaniu a uvedenie výťahov do prevádzky.
Súčasťou dodávky je východisková revízna správa, návod na obsluhu, údržbu a obsluhu, dodanie certifikátov a dokladov o zhode s technickými špecifikáciami, súhlasov a stanovísk nevyhnutných na prevádzku, poučenie a zaškolenie obsluhy v potrebnom rozsahu,
Súčasťou predmetu zákazky je demontáž stávajúcich technológií, vykonanie búracích a iných stavebných prác, odvoz a ekologická likvidácie odpadu.

Criterion for evaluation of bid
Cost effectiveness especially life-cycle costs
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Predkladanie ponúk
27.07.2017 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 915394388

Documents