Status: Cancelled

Server time: 19.09.2021 01:42

DPS tender card #IKT/NCZI/2020-005
IKT/NCZI/2020-005 Štandardná licenčná podpora aplikačných licencií SWACA na obdobie 24 mesiacov

Messages