Status: Cancelled

Server time: 05.08.2021 21:02

DPS tender card #IKT/NCZI/2020-005
IKT/NCZI/2020-005 Štandardná licenčná podpora aplikačných licencií SWACA na obdobie 24 mesiacov

Messages