Status: Ongoing

Server time: 25.07.2021 15:37

Tender card #RGK.MB.271.1.2021
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wewnętrznej instalacji gazu w ramach zadania pn.” Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21,23 oraz w Zborowskiem przy ul. Polnej 24 w ramach poddziałania POIŚ.07.01 Ws

Information

ID of tender
11077
Name of content of tender
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wewnętrznej instalacji gazu w ramach zadania pn.” Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21,23 oraz w Zborowskiem przy ul. Polnej 24 w ramach poddziałania POIŚ.07.01 Ws
Tender ref. no.
RGK.MB.271.1.2021
Public tender journal ref. no.
2021/BZP00013636
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
387 517,49 PLN
Main CPV
45331100-7 - Central-heating installation work
Further CPV
45300000-0 - Building installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

zgodna z dokumentacją

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Termin składania ofert i wymaganych dokumentów
22.03.2021 12:00:00
Planned opening of bids
22.03.2021 12:05:00

Public Promoter

Subject's name
Gmina Ciasna
Address
Nowa 1a
Ciasna
42-793, Republic of Poland
Process supervisor
Gabriela Brzezina
g.brzezina@ciasna.pl
+48 343572772
Link to online profile of contracting authority
https://bip.ciasna.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Documents