Status: Ongoing

Server time: 28.10.2021 00:23

Tender card #1/ZVZ/2021
Likvidace bioodpadu města Šternberka

Information

ID of tender
11192
Name of content of tender
Likvidace bioodpadu města Šternberka
Tender ref. no.
1/ZVZ/2021
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
4 760 000,00 Kč
Main CPV
90511000-2 - Refuse collection services
Further CPV
90500000-2 - Refuse and waste related services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Content of tender

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen BRKO)

Brief description of tender or procurement

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen BRKO) vzniklého údržbou veřejné zeleně na území města Šternberka (včetně jeho místních částí), bioodpadu dodaného společností svážející BRKO od občanů města Šternberka a jeho místních částí, i bioodpadu individuálně dovezeného občany města Šternberka a jeho místních částí. Svozovým místem je areál společnosti Marius Pedersen a.s., Uničovská 64, Šternberk (dále také provozovna zadavatele).
BRKO bude uložen a přepravován ve velkoobjemovém kontejneru o min. objemu kontejneru 35 m3, který zadavateli poskytne vybraný dodavatel.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
29.03.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Šternberk
Address
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Czech Republic
Process supervisor
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Link to online profile of contracting authority
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Documents