Status: Completed

Server time: 23.09.2021 08:21

Tender card #MAGS OVO 47567/2021
Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke - Lávka č. 4

Information

ID of tender
11220
Name of content of tender
Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke - Lávka č. 4
Tender ref. no.
MAGS OVO 47567/2021
EU journal ref. no.
2021/S 060-152168
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná sútaž návrhov
Type of procurement
Services
Estimated value
69 000,00 EUR
Main CPV
71200000-0 - Architectural and related services
Further CPV
71220000-6 - Architectural design services
71240000-2 - Architectural, engineering and planning services
71250000-5 - Architectural, engineering and surveying services
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

Notes

Verejné obstarávanie je spoločným verejným obstarávaním v zmysle § 16 ZVO medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Metrom Bratislava, a.s. a Metropolitným inštitútom Bratislavy.

Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú hodnotené podľa kritéria: kvalita riešenia vo vzťahu k zadaniu.

Po súťaži návrhov zrealizuje jeden z vyhlasovateľov samostatne alebo viacerí z vyhlasovateľov spoločne priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.06.2021 17:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Alexandra Vičanová

Documents