Status: Ongoing

Server time: 20.09.2021 11:04

Tender card #MK/A/2021/11663
Prenájom tlačiarní a súvisiace služby

Information

ID of tender
11350
Name of content of tender
Prenájom tlačiarní a súvisiace služby
Tender ref. no.
MK/A/2021/11663
Public tender journal ref. no.
VVO-16818-MSS
EU journal ref. no.
2021/S 061-155053
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
307 200,00 EUR
Main CPV
79820000-8 - Services related to printing
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Zabezpečenie tlače, kopírovania, skenovania úradných materiálov prostredníctvo prenájmu 28 ks tlačiarní troch druhov a služby s tým súvisiace (dodávanie tonerov, údržba kopírovacích strojov, systém zbierania údajov o vytlačených materiáloch). Bližší opis je uvedený v návrhu zmluvy a v jej prílohách.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.05.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
19.05.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Košice
Address
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Documents