Status: Ongoing

Server time: 04.06.2023 08:25

DPS tender card #001/2021-003
IKT zariadenia – 03

Information

ID of tender
11364
Name of content of tender
IKT zariadenia – 03
Tender ref. no.
001/2021-003
Public tender journal ref. no.
45761-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 252-635537
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
31 329,70 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
32200000-5 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television
32400000-7 - Networks
32300000-6 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
32500000-8 - Telecommunications equipment and supplies
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie počítačov, notebookov, tlačiarní, IKT periférií, audiovizuálnej a prezentačnej techniky, náhradných dielov a ich príslušenstva pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 8 častí:
Časť 1 - Počítače a notebooky
Časť 2 - Tlačiarne
Časť 3 - IKT periférie
Časť 4 - Webkamery
Časť 5 - Audiovizuálna a prezentačná technika
Časť 6 - Výpočtový GPU procesor
Časť 7 - GPU procesor do HPC servera
Časť 8 - Systém na nahrávanie podcastov

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.04.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Časť 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
8 504,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 120,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
32320000-2 - Television and audio-visual equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 900,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 980,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
32300000-6 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 565,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
32300000-6 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 6

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 900,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 7

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 800,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 8

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 560,70 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
32500000-8 - Telecommunications equipment and supplies
32400000-7 - Networks
Outcome of tender
One-off Contract