Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 01:00

DPS tender card #001/2021-004
IKT zariadenie - 04

Information

ID of tender
11387
Name of content of tender
IKT zariadenie - 04
Tender ref. no.
001/2021-004
Public tender journal ref. no.
45761-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 252-635537
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
354 680,03 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
32200000-5 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television
32300000-6 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
32500000-8 - Telecommunications equipment and supplies
32400000-7 - Networks
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie IT zariadení pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v elektronických katalógoch.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.04.2021 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Pracovný notebook 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
35 185,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Ultrabook

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
31 308,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Grafický notebook 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
53 569,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Špeciálny notebook 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
31 005,90 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Stolný počítač AiO

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
37 458,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Stolný počítač 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
20 513,10 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Stolný počítač 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
21 990,03 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Taška 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
606,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Tlačiareň 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 511,70 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Tlačiareň 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 166,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Tlačiareň 4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 668,10 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Reproduktory 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 645,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Reproduktory 4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 995,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Reproduktory 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 785,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Reproduktor 7

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 315,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Stolný mikrofón 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 271,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Webkamera 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 603,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Webkamera 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 980,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Monitor 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 772,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Monitor 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 221,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Monitor 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 449,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Projektor s krátkou p. v.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
16 936,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Tlačiareň 10

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 374,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Tlačiareň 11

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 853,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Pracovný notebook 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
22 853,70 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

VOIP telefón kancelársky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 642,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract