Status: Completed

Server time: 25.07.2021 01:34

DPS tender card #21/LS03/OZ23/2021
Nákup kameniva na opravu lesnej cesty Sanečková k.ú. Údol v pôsobnosti LS Sabinov časť A - výzva č.21

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
11399
Name of content of tender
Nákup kameniva na opravu lesnej cesty Sanečková k.ú. Údol v pôsobnosti LS Sabinov časť A - výzva č.21
Tender ref. no.
21/LS03/OZ23/2021
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
4 700,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva na opravu lesnej cesty Sanečková k.ú. Údol v pôsobnosti LS Sabinov v množstve 400 ton a 63/125 v množstve 200 ton.
Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky bude k.ú. Údol, okres Stará Ľubovňa. Údol sa nachádza v Ľubovnianskej kotline, v údolí rieky Poprad. Susedí na juhu s obcou Plaveč, na východe s obcou Orlov, na severe s obcou Matysová a na západe s obcou Plavnica.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Určenie miesta vykládky: Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky bude lesná cesta Sanečková v k.ú. Údol, okres Stará Ľubovňa

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.03.2021 13:00:00
Planned opening of bids
30.03.2021 13:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Prešov
Address
Obrancov mieru 6
Prešov
080 01, Slovak republic
Process supervisor
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Documents