Status: Completed

Server time: 24.09.2023 02:36

Tender card #OS21MNC003
Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi

Information

ID of tender
11413
Name of content of tender
Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi
Tender ref. no.
OS21MNC003
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45211340-4 - Multi-dwelling buildings construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom vyhláseného návrhu na uzavretie zmluvy je zhotovenie diela podľa projektovej dokumentácie: „Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi“
I. časť - Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi
II. časť- Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi – realizačný projekt

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.06.2021 10:00:00
Planned opening of bids
09.06.2021 10:15:00

Promoter

Subject's name
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Address
Štefánikovo námestie 25/24
Kremnica
97601, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Silvia Jančová
jancova@obstarame.sk
+421 948030485

Documents