Status: Ongoing

Server time: 27.03.2023 15:56

Tender card #1289/2021
Obnova vnútorných priestorov Materskej školy, Ul. Dr. Janského č.8, Elokované pracovisko A. Kmeťa č.11, Žiar nad Hronom

Information

ID of tender
11460
Name of content of tender
Obnova vnútorných priestorov Materskej školy, Ul. Dr. Janského č.8, Elokované pracovisko A. Kmeťa č.11, Žiar nad Hronom
Tender ref. no.
1289/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
78 875,63 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je materská škola, ktorá sa nachádza na ulici Andreja Kmeťa č.11 v Žiari nad Hronom. Budova materskej škôlky sa skladá z viacerých stavieb pospájaných vnútorným koridorom a je tvaru nepravidelného T. V ľavej časti sa na prízemí sa nachádzajú priestory, kde sídli klub dôchodcov. Aktuálny stav priestorov je nevyhovujúci, maľby na stenách sú nesúdržné, dlažba popukaná a zariaďovacie predmety značne poškodené. Mesto sa rozhodlo obnoviť tieto priestory v materskej škôlke a vrátiť im pôvodnú funkciu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.04.2021 10:00:00
Planned opening of bids
13.04.2021 10:10:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents