Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 06:27

Tender card #R3-3//074/2017
Osadenie nového teplovodného kotla v UNB nemocnica Staré Mesto

Information

ID of tender
115
Name of content of tender
Osadenie nového teplovodného kotla v UNB nemocnica Staré Mesto
Tender ref. no.
R3-3//074/2017
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
148 333,33 EUR
Main CPV
45331110-0 - Boiler installation work
Further CPV
50531100-7 - Repair and maintenance services of boilers
71321200-6 - Heating-system design services
71330000-0 - Miscellaneous engineering services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Dodávka, osadenie, odstávka a demontáže rozvodov a zariadení potrebných pre napojenie novej a jestvujúcej technológie na rozvodový systém v zmysle projektovej dokumentácie potrebnej na osadenie nového teplovodného kotla (realizačnú projektovú dokumentáciu vyhotoví úspešný uchádzač a bude súčasťou celkovej dodávky predmetu zákazky), montáž a uvedenie do prevádzky teplovodného kotla požadovaných parametrov, vrátane napojenia na všetky médiá (voda, plyn, para, elektrika, odkal, odluh, komín, napojenie a kompatibilita s jestvujúcim komunikačným a riadiacim systémom), dodávky požadovaných technológií a vykonať tepelné izolácie a potrebné nátery na osadenie nového teplovodného kotla.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, vykonanie nevyhnutných stavebných úprav, odvoz a likvidácia stavebného odpadu, vyhotovenie projektovej dokumentácie skutkového stavu riešenia, dodanie pasportu kotla, vykonanie východiskových revízií elektroinštalácie a plynoinštalácie a vykonanie prvej úradnej skúšky tlakového celku.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Predkladanie ponúk
14.07.2017 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Documents