Status: Ongoing

Server time: 03.12.2023 23:00

Tender card #38462/2018-520
Kolesové nakladače

Information

ID of tender
1153
Name of content of tender
Kolesové nakladače
Tender ref. no.
38462/2018-520
Public tender journal ref. no.
12829 - MST
EU journal ref. no.
2018/S 176-398495
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
4 941 250,00 EUR
Main CPV
43250000-0 - Front-end shovel loaders
Further CPV
50000000-5 - Repair and maintenance services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je dodávka 50 ks nových kolesových nakladačov pre nakladanie a manipuláciu s
drevom a iné komunálne práce vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých
nákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby,
servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú
prevádzku kolesových nakladačov, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva a vykonanie servisnej
prehliadky po 500 Mth v rozsahu určenom výrobcom na kolesových nakladačoch v cene kolesových nakladačov vrátane
materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika.

Criterion for evaluation of bid
Cost effectiveness especially life-cycle costs
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.10.2018 10:00:00
Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné“
17.10.2018 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
František Fodor
frantisek.fodor@lesy.sk
+421 918444222