Status: Ongoing

Server time: 20.10.2021 08:00

DPS tender card #001/2021-07
Server - 07

Information

ID of tender
11542
Name of content of tender
Server - 07
Tender ref. no.
001/2021-07
Public tender journal ref. no.
45761-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 252-635537
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
32 500,00 EUR
Main CPV
48820000-2 - Servers
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie HPC serveru a úložiska na analýzu genetického kódu a samostatné šasi k HPC serveru na analýzu genetického kódu pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.05.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents